10 กรกฎาคม 2559

Command : Systeminfo

2559-07-10
Dos Command : Systeminfo.exe
(ข้อมูลจาก วารสารของ IT City ต.ค.2547)

Systeminfo เป็น Command สำหรับบอกข้อมูลของ Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยจะบอกรายละเอียดทุกอย่าง ตั้งแต่ชื่อเครื่องฯ เวอร์ชั่นของ Windows วันที่ติดตั้ง Windows ยี่ห้อของเครื่องฯ ขนาด Bit ของ CPU เวอร์ชั่นของ Bios ขนาดของ Memory หรือ Time Zone, Network Card หรือ Hot Fix ที่ลงเพิ่ม เป็นต้น
(ตัวอย่างตามภาพ)
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก วารสารของ IT City ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2547)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น