22 ตุลาคม 2551

Flight Modeวันนี้เอาความหมายเกี่ยวกับ Flight Mode มาฝากกันครับ
Flight Mode/Offline Mode


โหมดที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยเฉพาะ ซึ่งจะตัดสัญญาณที่เกี่ยวกับการสื่อสารออกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น โทร
เข้า - ออก รับ - ส่งข้อความทั้ง SMS และ MMS การเชื่อมต่อ WAP GPRS และบลูทูธเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทำงานของคลื่น
วิทยุ และระบบนำทางที่ใช้ในการบิน แต่ยังสามารถใช้งานเมนูอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้คลื่นสัญญาณ เช่นออร์แกไนเซอร์ นาฬิกาปลุก เกม
เครื่องคิดเลข เป็นต้น หรือ โหมดตัดคลื่นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติเพื่อไม่ ให้ไปรบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุที่ใช้ในการบิน และระบบนำทางแต่ยังสามารถใช้งานเมนูอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้คลื่นสัญญาณ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ การเล่นเกมแบบไม่ออนไลน์ได้
(ขอขอบคุณข้อมูล จาก http://www.za.co.th/knowlege/flightmodse.htm)


...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น