22 ตุลาคม 2551

การรับส่งไฟล์ระหว่างกันโดยใช้ Bluetoothการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องโทรศัพท์ โดยใช้ Bluetooth

1.ให้ทำการจับคู่ระหว่างโทรศัพท์ที่จะทำการรับ-ส่งไฟล์ให้กันก่อน โดยเริ่มจาก

1.1 เปิดใช้งาน Bluetooth กับโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องที่จะทำการส่งไฟล์ให้กัน
2.เมื่อทำการเปิดใช้งานบลูทูธแล้วให้เราทำการตั้งค่าการรับส่งในตัวเครื่องโทรศัพท์ก่อน โดยเลือกไปที่หัวข้อ การตั้งค่า
3.เลือกที่หัวข้อ FTP Setting
4.เลือกที่หัวข้อ Shared Folder
5.เลือกที่จัดเก็บเป็น การ์ดหน่วยความจำ
6.เมื่อเราได้ตั้งค่าที่จัดเก็บเสร็จแล้ว ขั้นต่อมาจะเป็นการจับคู่ระหว่างเครื่องโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องที่จะรับส่งไฟล์
7.ให้ใช้เครื่องโทรศัพท์ตัวใดตัวหนึ่งทำการค้นหาอุปกรณ์ใหม่ โดยเลือกไปที่หัวข้อ ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
8.ตัวเครื่องโทรศัพท์จะทำการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ค้นหาได้ ให้เราเลือกไปที่ชื่อของโทรศัพท์อีกเครื่องที่เราจะจับคู่ด้วย แล้วกดที่คำว่า เชื่อมต่อ
9.จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเข้าด้วยกัน ให้เราใส่รหัสอะไรก็ได้ 4 ตัว
10.ที่หน้าจอของเครื่องโทรศัพท์ที่ถูกค้นหา จะมีหน้าจอขึ้นมาให้ใส่รหัสเช่นเดียวกัน ก็ให้ใส่รหัสเหมือนกันกับที่ใส่ไปแล้วข้างบน
11.เมื่อใส่รหัสจับคู่แล้ว คราวนี้เราก็จะสามารถทำการส่งไฟล์ระหว่างเครื่องโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องได้ แล้ว ให้เราเข้าไปยังข้อมูลที่เราต้องการจะส่งไปให้อีกเครื่อง ในตัวอย่างนี้จะลองทำการส่งไฟล์เพลง MP3 ผ่านบลูทูธ ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่องที่ได้จับคู่กันไว้แล้ว
12.เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการจะส่งได้แล้ว ให้กดที่คำว่า ตัวเลือก แล้วเลือกที่คำว่า ส่งต่อ
13.เลือกหัวข้อที่มีคำว่า บลูทูธ
14.จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกชื่ออุปกรณ์ที่เราต้องการจะส่งไปให้ ในที่นี้เราก็เลือกชื่อเครื่องโทรศัพท์ที่เราได้จับคู่ไว้แล้ว
15.ตัวเครื่องจะทำการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์อีกเครื่อง
16.เมื่อส่งไฟล์สำเร็จ จะมีหน้าต่างแสดงการรับไฟล์สำเร็จบนตัวเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นตัวรับไฟล์ดัง ภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นการรับ-ส่งไฟล์ผ่านบลูทูธ
..................................................
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.za.co.th/knowlege/bluetooth.htm)

...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น