16 กรกฎาคม 2550

Convert to MP3

แปลงไฟล์เป็น MP3

โปรแกรมสำหรับแปลงซีดีเพลงเป็นไฟล์ MP3 หรือสกุลอื่น ๆ มีอยู่มากมายหลายโปรแกรม ซึ่งมีประโยชน์จะช่วยให้เราแปลงไฟล์เพลงในซีดีมาลงในเครื่อง MP3 PLAYER ของเราได้ ตัวอย่างเช่น
- CDEX
- DBPOWERAMP MUSIC CONVERTER
- ADVANCED ENCODE DECODE TOOLS
- BINGO! RM TO MP3 WAVE CONVERTER
เป็นต้น โดยโปรแกรมเหล่านี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต


(ข้อมูลจาก DATA IT GUIDE VOL.104…..31 MAR 06)


...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น