18 กรกฎาคม 2550

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย


1. การ Hack เปลี่ยนชื่อ Domain และ Administrative Contact
(a) E-mail Fraud
(b) Sniffing
(c) Password Hacking
(d) Cybersquatters
(e) Domain Name Fraud

2. การประมูลขายสินค้า ทางอินเตอร์เน็ต โดยหลอกลวง (Internet Auction Fraud)

3. การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต (Credit Card Fraud)

4. การขโมยข้อมูลจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียง
- Yahoo.com
- Crawing / Robot Software
- Free Download

5. ไวรัสคอมพิวเตอร์ และอีเมล์ขยะ (Junk Mail)

6. การหลอกเสนอให้เงินจากประเทศไนจีเรีย (Nigerean Money Offers)
(ข้อมูลจาก เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การปรับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
โดย คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย MAGNUS & PARTNERS CO., LTD.)* Link ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Law Tip - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น