29 กันยายน 2556

Cloud Computing

Cloud Computing


หากแปลแบบตรงตัว อาจจะเรียกว่า การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (อังกฤษ: cloud computing) เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชัวไลเซชันและเว็บ เซอร์วิส โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำ งานนั้นการบริการบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถ แบ่งรูปแบบของชั้น ดังนี้
  • การให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ Software as a Service (SaaS) จะให้บริการการประมวลผลแอปพลิเคชันที่แม่ข่ายของผู้ให้บริการ และเปิดให้การบริการทางด้านซอฟแวร์ต่างๆ
  • การให้บริการแพลทฟอร์ม หรือ Platform as a Service (PaaS) เป็นการประมวลผล ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ และการสนับสนุนเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่วมด้วย
  • การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน มีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจำนวนมาก
  • บริการระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ data Storage as a Service (dSaaS) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่จำกัด รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสูง
  • บริการร่วมรวมลำดับความเชื่อมโยง หรือ Composite Service (CaaS) คือส่วนทำหน้าที่รวมโปรแกรมประยุกต์ หรือจัดลำดับการเชื่อมโยงแบบ workflow ข้ามเครือข่าย รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย 

 

รูปแบบของ cloud แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

  1. Public clouds มี server จำนวนมากและตั้งอยู่หลายๆที่ ซึ่งผู้ใช้จะใช้บริการผ่าน web application หรือ web service
  2. Private cloud ผู้ใช้บริการเป็นผู้บริหารจัดการระบบเอง โดยจะมีการจำลอง cloud computing ขึ้นมาใช้งานใน network ส่วนตัว รูปแบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน และ มีความสะดวกเนื่องจากผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ติดตั้งระบบและดูแลรักษาให้
  3. Hybrid cloud ประกอบขึ้นด้วยผู้ให้บริการแบบ public และ private ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางระบบ enterprise 

Cloud มีกี่ประเภท
 IaaS = Infrastructure as a Service คือ ให้บริการในระดับของ Infrastructure
PaaS = Platform as a Service คือ ให้บริการระดับแพลตฟอร์ม เช่น Google App Engine
SaaS = Software as a Service ให้บริการซอฟต์แวร์ เช่น บริการต่างๆ ของ Google (Docs, Mail)


การขยายความสามารถของ Cloud จะมี 2 แบบด้วยกันคือ
  • Horizontal scaling การขยายในแนวนอน ง่ายๆ คือ เพิ่มปริมาณ เช่น เพิ่มเครื่อง เพิ่มฮาร์ดดิสก์
  • Vertical scaling การขยายในแนวตั้ง คือ เพิ่มพลัง เช่น เพิ่มแรม เพิ่ม CPU เพิ่ม Core CPU เป็นต้น

ปัญหาของ Cloud ในปัจจุบัน

จากที่เรารู้จัก Cloud มา เหมือนว่ามันจะมีแต่ข้อดี แต่จริงๆ แล้วมันก็ยังมีปัญหาใหญ่อันนึงในตอนนี้คือ ขาดความเป็น Open Standard อันนี้ถ้าใช้งานในระดับ Infra จะนึกไม่ออก แต่ถ้าคุณพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้งาน PaaS คุณจะไม่สามารถย้ายค่ายได้อย่างง่ายดายนัก (คือ Vendor lock-in นั่นล่ะครับ) เช่น ถ้าคุณพัฒนาซอฟต์แวร์บน PaaS ของ Amazon คุณจะต้องเรียกใช้ API ของ Amazon แล้วถ้าวันหนึ่งคุณอยากย้ายไปใช้ Google App Engine แทน ซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาโดยเรียกใช้ API ของ Amazon ก็จะไม่สามารถทำงานบน App Engine ได้


-------------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น