20 กรกฎาคม 2553

การแก้ไขปัญหาบน Windows # 14

20-07-2010

  • หยุดการใช้งานโปรแกรมที่ทำงานตลอดเวลา

หยุดการใช้งานโปรแกรมที่ทำงานตลอดเวลา เช่น โปรแกรม WinAMP, WinAMP Agent, Screensaver หรือพวกโปรแกรม Power Management ใน Control Panel
โดยให้ทำการตั้งค่าให้เป็น Never ให้หมด
ทำการปิดส่วน Active Desktop ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่รันไฟล์ Gif ที่มีการขยับไปมาได้
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • คลิกขวาบนพื้นที่ว่างในส่วนของ Desktop แล้วเลือกไปที่ Properties คลิกไปที่แท็บ Web
  • คลิกเครื่องหมายถูหน้าตัวเลือก View my Active... ออก
  • จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
เพียงเท่านี้ก็สามารถปิดส่วน Active Desktop ได้แล้ว

เมื่อทำขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้เริ่มต้นทำการ ScanDisk เพื่อตรวจหาว่ามีส่วนใดของ HDD เสียหรือผิดปกติ
หลังจากทำการ ScanDisk เสร็จ จึงค่อยทำการ Defrag เพื่อจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบในการเรียกใช้ครั้งต่อไป

อีกวิธีในการแก้ไขปัญหา ก็เพียงทำการ Defrag และ ScanDisk ใน Safe Mode เท่านั้น
ซึ่งขั้นตอนในการเข้าสู่ส่วน Safe Mode สามารถทำได้ดังนี้
  1. โดยตอนเปิดเครื่อง ก่อนเริ่มขึ้น Logo หน้าจอ Starting Windows ให้กดปุ่ม F8 บนคีย์บอร์ดรัว ๆ
  2. จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ระบุว่า Safe Mode โดยการกดปุ่มบนคีย์บอร์ด เพื่อเข้าสู่ SafeMode แล้วทำการ Defrag หรือ Scandisk ตามปกติ


(ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kulasang.net/webboard/viewthread.php?tid=9268&extra=page%3D1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น