18 กรกฎาคม 2553

อันตรายจากเด็กจมน้ำ

เด็กจมน้ำ... มหันตภัยเงียบ
ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากแหล่งน้ำในบ้าน

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากแหล่งน้ำรอบ ๆ บ้าน
 วิธีป้องกันเด็กจมน้ำ
ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจาก คลอง แม่น้ำ เขื่อน น้ำตก

 ข้อแนะนำสำหรับการช่วยเหลือคนตกน้ำ, จมน้ำ
 


(ขอขอบคุณข้อมูลจากแผ่นพับของ กลุ่มบริษัท CRG - http://www.crg.co.th)
 

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น