26 มีนาคม 2553

10 Tips Notebook Check

10 Tips Notebook Check

1.  วิธีถนอมอายุการใช้งานแบตเตอรี่
 • ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25 องศา
 • ไม่ควรใช้แบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยง ให้ใช้งานประมาณ 40 - 50% จึงเริ่มชาร์ต การชาร์ตไฟนาน จะทำให้เกิดความร้อนสูง และทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไปด้วย
2.  เปิดเครื่องไม่ติด
 • ให้สังเกตไฟ power ติดหรือไม่ จอภาพมีแสงขึ้นหรือไม่ หากไฟติด แต่ไม่บู๊ตเข้า Windows อาจใช้วิธีถอดแบตเตอรี่ออกก่อน แล้วลองใช้ Adapter แทน ถ้าเปิดติดปกติ ค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
 • ตรวจสอบสายต่อไฟ AC กับ Adapter แน่นดีหรือไม่
3.  เปิดเครื่องติด แต่ไม่ขึ้นภาพ
 • ให้สังเกตไฟ power ติดหรือไม่ จอภาพมีแสงขึ้นหรือไม่ หน้าจอโชว์ Bios หรือไม่ หากโชว์ Bios แต่ไม่เข้า Windows แสดงว่าเครื่องพยายาม Boot เข้า Windows ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Windows สมบูรณ์หรือไม่ อาจจำเป็นต้อง Recovery Windows ใหม่
 • หากเข้า Windows ได้เพียงช่วง Bootscreen แล้วจอมืดไป ให้ลองหาจอมาต่อภายนอก และกด Keyboard Fn+F5 หรือ Fn+F6 (เรียกการใช้งาน การต่อจอ Monitor ภายนอก)
4.  Mouse หรือ Keyboard Function ใช้งานไม่ได้
 • ลองต่อ Mouse - Keyboard ภายนอกดูว่าใช้งานได้หรือไม่
 • ตรวจเช็ค Driver ใน Windows ได้ติดตั้งอย่างสมบูรณ์หรือไม่ หรือลอง Update Driver Version ใหม่
5.  ไม่มีเสียง
 • ตรวจสอบการติดตั้ง Driver Sound ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ หรือลอง Update Driver Version ใหม่
 • ตรวจดูว่า มีการ Set Mute Sound ไว้หรือไม่

6.  Drive CD, DVD ไม่อ่านแผ่น หรือไม่สามารถเขียนแผ่นได้
 • ลองเปลี่ยนแผ่น CD - DVD แผ่นใหม่
 • กรณี ไม่สามารถเขียนแผ่นได้ ลองเปลี่ยน Software ในการเขียนแผ่น หรือเขียนจาก Windows (ตั้งแต่ WindowsXP เป็นต้นไป)
7.  Wireless ใช้งานไม่ได้
 • ตรวจสอบการติดตั้ง driver ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ พร้อมทั้ง update driver version ใหม่
 • บางสถานที่มีการ lock ความปลอดภัยของ wireless network ให้สอบถามเจ้าหน้าที่สถานที่นั้น ๆ ถึงรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน
8.  Bluethooth ใช้งานไม่ได้
 • ตรวจสอบการติดตั้ง driver sound ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่, update driver version ใหม่
 • ลอง discover device ใหม่
9.  มีเสียงดังผิดปกติจาก harddisk
 • หากยังสามารถทำงานได้ ให้รีบ backup ข้อมูล และนำเครื่องส่งศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็ค
10.  จอภาพเป็นเส้น ลาย หรือกระพริบ
 • ตรวจสอบการติดตั้ง driver VGA ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ update driver version ใหม่
 • ลองต่อจอภาพภายนอกดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่ หากไม่มีปัญหา แสดงว่าจอแสดงผลมีปัญหาให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็ค(ขอขอบคุณข้อมูลจากเอกสารจากศูนย์ Lenovo)
 ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น