16 กรกฎาคม 2550

การบำรุงรักษา HARD DISK

2550-07-16

การบำรุงรักษา HARD DISK


ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุยืนมาก แต่ยากที่จะบำรุงรักษาด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
  •  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้ด้านหลังของตัวเครื่อง ห่างจากฝาผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เพื่อการระบายความร้อน
  •  ควรเลือกใช้โต๊ะทำงานที่แข็งแรง ป้องกันการโยกไปมา เพราะทำให้หัวอ่านของฮาร์ดดิส์ ถูกกระทบกระเทือนได้
  •  ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของ HARD DISK ด้วยโปรแกรม UTILITY ต่าง ๆ ว่ายังสามารถใช้งานได้ครบ 100%


(ขอขอบคุณข้อมูลจาก DATA IT GUIDE VOL.97 - 31 AUG 05)

...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น