18 กรกฎาคม 2550

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


1. ฐานความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (มาตรา 5 - 16)
2. การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (มาตรา 26)
3. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ (มาตรา 18 - 21)
4. เขตอำนาจของศาลในการพิจารณาคดี (มาตรา 17)
5. อำนาจของ รมต.ไอซีที (มาตรา 20)
6. บทกำหนดโทษสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 22 - 24)


ไปหน้า ..... อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
ไปหน้า ..... พระราชยัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น