19 กรกฎาคม 2550

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. (2)สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกรำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (2)

2. การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
- มาตรการในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
- ระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period)

...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น