19 กรกฎาคม 2550

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. (1)

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (1)

1. ฐานความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 5)
- การล่วงรู้ถึงมาตรการป้องกันการเข้าถึง (มาตรา 6)
- การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา 7)
- การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (มาตรา 8)
- การทำให้เสียหาย หรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา 9)
- การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 10)
- การส่งสแปมเมล์ (Spam Mail) (มาตรา 11)
- การกระทำความผิดต่อความมั่นคง (มาตร) 12)
- การจำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง เพื่อใช้กระทำความผิด (มาตรา 13)
- การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ / เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม (มาตรา 14)
- ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ (มาตรา 15)
- การเผยแพร่ภาพจากการตัดต่อ / ดัดแปลง (มาตรา 16)


...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น